Meedoen in de maatschappij
Natuurlijk op de boerderij

Omdat iedereen het beste verdient

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen moeten de leden  van de vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • Het bedrijf is in zijn oorsprong een agrarisch of groen bedrijf waar boerenwerk of werk in het groen geïntegreerd zijn in de zorg
 • De zorgboer levert een professioneel aanbod, onder meer door te werken volgens het Landelijke Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.
 • De zorgboer vindt het belangrijk dat zorgboeren in Overijssel samenwerken
 • De zorgboer is bereid om scholing te volgen en neemt deel aan activiteiten van de vereniging ter bevordering van zijn of haar professionaliteit
 • De zorgboer ondersteunt de vereniging via de jaarlijkse financiële bijdrage.


Wat houdt het Landelijk Kwaliteitssysteem in?

Speciaal voor de zorgboerderijen is er een kwaliteitswaarborg ontwikkeld binnen de eigen sector. Dit systeem zorgt ervoor dat de kwaliteit op zorgboerderijen zichtbaar en meetbaar is 
Punten die in het kwaliteitssysteem beschreven worden zijn:

 • profiel van de zorgboerderij,
 • de zorgboer en de begeleider(s),
 • de begeleiding,
 • dossiervorming,
 • organisatie en  beleid,
 • scholing en  ontwikkeling
 • actiepunten. 

Jaarlijks maakt de zorgboer een verslag ter evaulatie en waarin actiepunten worden verwoord ter verbetering van de kwaliteit van de zorgboerderij. Iedere drie jaar wordt op de zorgboerderij een audit verzorgd door een onafhankelijke, externe deskundige. Deze auditor toetst of hetgeen beschreven staat in het kwaliteitssysteem overeenkomt met de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van het Kwaliteitssysteem 4.1 voor Zorgboerderijen wordt u doorverwezen naar de federatie Landbouw en Zorg.

 

Klachtenreglement

Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht een klachtenreglement te hebben volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Een aantal zorgboerderijen werken hiervoor samen met een zorginstelling of hebben een eigen klachtenreglement. De federatie Landbouw en Zorg heeft een onafhankelijk landelijke klachtencommissie opgezet voor deelnemers van zorgboerderijen, die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Informeer hiervoor bij de betreffende zorgboer of klik hier voor meer informatie over de landelijke klachtencommissie zorgboerderijen.