Meedoen in de maatschappij
Natuurlijk op de boerderij

De voordelen en voorwaarden voor lidmaatschap

Voorwaarde voor lidmaatschap

Onder een zorgboerderij verstaat de vereniging een onderneming die bedrijfsmatige activiteiten en zorgactiviteiten op hun bedrijf begeleiden onder andere door middel van het uitvoeren van activiteiten in de agrarische en groene sector. Voor de dienstverlening aan zorgvragers wordt een reële passende vergoeding betaald gebaseerd op een zorgovereenkomst met de deelnemer of de vertegenwoordiger van de deelnemer.

 

Lidmaatschap VZO

Omdat we kwaliteit belangrijk vinden, verplichten we onze leden om binnen een jaar na lidmaatschap het kwaliteitskeurmerk van de federatie Landbouw en Zorg te behalen. Of volgens een hieraan gelijkgesteld kwaliteitskeurmerk te werken (o.a. HKZ).

 

Aanmelden

Als u lid wilt worden van VZO kunt u gebruikmaken van het online inschrijfformulier.

 

Kosten lidmaatschap VZO

Leden betalen jaarlijks maximaal € 300,= 
Daarnaast wordt een bedrag rechtstreeks geïncasseerd door de Federatie Landbouw en Zorg voor het hanteren van het kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg.

 

Donateurs

Zorgboeren die niet willen en/of kunnen werken volgens het kwaliteitssysteem kunnen zich als donateur verbinden aan de vereniging.

De kosten hiervan zijn € 75,= per jaar. Donateurs kunnen deelnemen aan (niet huishoudelijke) activiteiten van de VZO, maar kunnen zich niet presenteren op de website.