Meedoen in de maatschappij
Natuurlijk op de boerderij

Wat doet de Vereniging zorgboeren Overijssel voor haar leden?

Belangenbehartiging

De vereniging  fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau voor bestuurders en vertegenwoordigers van organisatie.

 

Loketfunctie

Voor alle (actuele)vragen betreffende landbouw en zorg.

 

Deskundigheid bevorderen

De vereniging organiseert bijeenkomsten, workshops en cursussen ter bevordering van de deskundigheid van zorgboeren, aansluitend bij de behoefte van haar leden.

 

Kwaliteitsborging

Ondersteuning bij het werken volgens het landelijk Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.

 

Gezamenlijke PR

Gericht op zorgvragers, zorgverwijzers, zorginstellingen en overheid, onder andere via informatie bijeenkomsten, flyers, een informatieve film, de website en berichten in de media. Leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen via de nieuwsbrief

 

Leden worden via de algemene ledenvergadering en via werkgroepen betrokken bij de koers van de vereniging zorgboeren Overijssel.

Karola Schröder ondersteund de Vereniging zorgboeren Overijssel bij kwaliteits- en netwerkontwikkeling. karola.schroder@planet.nl.