Meedoen in de maatschappij
Natuurlijk op de boerderij

Wat doet de Vereniging Zorgboeren Overijssel voor haar leden?

Belangenbehartiging

De vereniging fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau voor bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties.

 

Loketfunctie

De vereniging heeft een loketfunctie voor alle (actuele) vragen betreffende landbouw en zorg.

 

Deskundigheid bevorderen

De vereniging organiseert bijeenkomsten, workshops en cursussen ter bevordering van de deskundigheid van zorgboeren, aansluitend bij de behoefte van haar leden.

 

Kwaliteitsborging

De vereniging ondersteunt en adviseert Zorgboeren bij het werken volgens het landelijk Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.

 

Gezamenlijke PR

De vereniging verstrekt informatie aan zorgvragers, zorgverwijzers, zorginstellingen en overheid. Leden en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd via bijeenkomsten, flyers, een informatieve film, de website en berichten in de media. Leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

 

Leden worden via de algemene ledenvergadering en via werkgroepen betrokken bij de koers van de Vereniging Zorgboeren Overijssel.

Karola Schröder ondersteunt de Vereniging Zorgboeren Overijssel bij kwaliteits- en netwerkontwikkeling. karola.schroder@planet.nl.