Meedoen in de maatschappij Natuurlijk op de boerderij

Op de zorgboerderijen die aangesloten zijn bij de Vereniging Zorgboeren Overijssel kun je een mooie en passende plek vinden voor je dagbesteding, woonbegeleiding of kun je zorg op maat verwachten.

Iedere zorgboerderij is uniek. Op iedere zorgboerderij zijn andere dieren, andere mensen, andere activiteiten en andere doelgroepen. Maar er is er vast en zeker één waar jij je thuis voelt! Want dat is ons doel; mensen met een beperking of afstand tot de maatschappij het gevoel geven dat je van waarde bent en er toe doet!

Op adem komen en ontwikkelen De Kracht van zorglandbouw

Op de zorgboerderij zien we dagelijks wat ook in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt aangetoond: meedoen helpt!

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet lekker in je vel zit, het niet alleen redt of waarom je begeleiding nodig hebt. Op de zorgboerderij maakt het niet uit of je een burn-out hebt, autisme, dementie, verslaving of iets anders. Je kunt er activiteiten ondernemen, helpen met de verzorging van dieren of helpen met verbouwen van gewassen. Zo kun je tot rust komen of zinvol werk verrichten. Op je eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij: dat geeft een goed gevoel.

In een veilige omgeving tot rust komen of zinvol werk verrichten, dat kan op een zorgboerderij.

Wensen en eisen Kwaliteit

Geen mens is hetzelfde. Dat geldt ook voor zorgboeren. Elke zorgboer(in) zet zich optimaal in voor zijn/ haar deelnemers. Een zorgboer levert niet alleen kwalitatief goede producten, maar ook zorg van goede kwaliteit. Elke zorgboer doet dat op zijn eigen manier. Er worden veel eisen gesteld aan een zorgboerderij, door verschillende mensen en instanties. Deelnemers hebben verwachtingen wanneer ze naar de zorgboerderij komen, gemeentes hebben eisen en ook ouders hebben wensen en verwachtingen.

Om aan al deze eisen, wensen en verwachtingen te kunnen voldoen, zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgesteld in het kwaliteitskeurmerk. Zijn alle zorgboerderijen hierdoor hetzelfde? Nee, gelukkig niet. Ook binnen al deze  afspraken is er ruimte genoeg voor elke zorgboer om zichzelf te zijn.

Kwaliteitskeurmerk

De zorgboerderijen, die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk. Het eigen keurmerk van de Federatie heet Kwaliteit laat je zien! In het keurmerkregister is te zien welke zorgboerderijen daarmee werken. Hieronder zie je waar volgens de Federatie zorglandbouw voor staat. Dit noemen we de kernwaarden. In 2022 zullen we deze opnieuw samen vaststellen. Zie ook het artikel Concept kernwaarden zorglandbouw vastgesteld.

Een overzicht van onze leden Zorgboerderijen in Overijssel

In Overijssel zijn 88 zorgboerderijen aangesloten bij VZO, de Vereniging Zorgboeren Overijssel. We hebben een onderverdeling gemaakt in vier regio’s: Kop van Overijssel, Salland, Twente en Vechtdal.

Op de kaart hiernaast staan alle zorgboerderijen vermeld die lid zijn van VZO. Elk klompje staat voor een plaats. Daarbij staan zorgboerderijen vermeld uit (de buurt van) die plaats.

Klachtenreglement

Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht een klachtenreglement te hebben volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Een aantal zorgboerderijen werken hiervoor samen met een zorginstelling of hebben een eigen klachtenreglement. De federatie Landbouw en Zorg heeft een onafhankelijk landelijke klachtencommissie opgezet voor deelnemers van zorgboerderijen, die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Informeer hiervoor bij de betreffende zorgboer of klik hieronder voor meer informatie over de landelijke klachtencommissie zorgboerderijen.

Bekijk de zorgboerderijen