Snel naar:

Wat doen we Zorgboeren Overijssel

Vereniging Zorgboeren Overijssel

VZO is een vereniging. Als vereniging bieden we service, informatie en verbinding. We vinden het belangrijk zorgboeren te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Het contact tussen de zorgboeren onderling wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. Uitwisselen van kennis en ervaring is erg belangrijk, zowel algemeen als gericht op specifieke onderwerpen.

De service die we bieden zit in het beantwoorden van vragen op allerlei gebieden (bijv. wet- en regelgeving), je kunt gebruik maken van expertise van/ via onze adviseur, we bieden trainingen aan en (ondersteunen bij het) organiseren (van) bijeenkomsten. Op de nieuwe website zijn zorgboerderijen beter vindbaar, op basis van aanbod, doelgroep, leeftijd en plaats. Zo kunnen verwijzers, gemeentes, ouders, deelnemers en andere geïnteresseerden snel je zorgboerderij vinden.

Belangenbehartiging: De vereniging fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau voor bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties.

Loketfunctie: De vereniging heeft een loketfunctie voor alle (actuele) vragen betreffende landbouw en zorg.

Deskundigheid bevorderen: De vereniging organiseert bijeenkomsten, workshops en cursussen ter bevordering van de deskundigheid van zorgboeren, aansluitend bij de behoefte van haar leden.

Kwaliteitsborging: De vereniging ondersteunt en adviseert Zorgboeren bij het werken volgens het landelijk Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.

Gezamenlijke PR: De vereniging verstrekt informatie aan zorgvragers, zorgverwijzers, zorginstellingen en overheid. Leden en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd via bijeenkomsten, flyers, een informatieve film, de website en berichten in de media. Leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Financiering

Financiering van dagbesteding, begeleiding en wonen kan via Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB). De gemeente geeft een indicatie vanuit de Wmo of de Jeugdzorg en het CIZ vanuit de Wlz. De gemeente en het zorgkantoor bepalen (in overleg met de client) of dit in de vorm van een PGB of ZIN moet.

Dagbesteding en dagopvang via de gemeente:

  • Dagbesteding en dagopvang zijn een vorm van jeugdhulp of hulp vanuit de WMO. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp aan uw kind of volwassene vanuit de Jeugdwet en volwassen deelnemers (18+) vanuit de WMO.
  • In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Daar kun je terecht met vragen over ondersteuning. Samen met u kijkt de gemeente naar wat u nodig heeft. En hoe u dat kunt regelen.

Dagbesteding en dagopvang via WLZ:

  • Heeft uw kind of de volwassen deelnemer een ernstige beperking en blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt? Dan vergoedt het zorgkantoor mogelijk de kosten van dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U vraagt een indicatie voor de Wlz aan bij het CIZ. In dit geval neemt u zelf contact op met een zorgboerderij om te overleggen naar de mogelijkheden.

Een vraag aan een deelnemer

“Wat vind je het fijnst op de zorgboerderij?”

Dat de zorgboerin mij begrijpt!

Het bestuur

Anouk van Vilsteren

Secretariaat

Annemarie ten Brinke

Algemeen bestuurslid
Eigenaar van Erve Vertier

Wilma van Vilsteren

Algemeen Bestuurslid
Eigenaar van leer- werkboerderij De Huppe

Jannette Meesters

Penningmeester
Eigenaar van Het Lamoen

Reender Zuidema

Voorzitter
Mede-eigenaar van Zorgboerderij De Tukkerij

Ineke Baan

Secretariaat

Judith Scharenborg

Algemeen bestuurslid
Eigenaar van Zorgboerderij Buitenkans

Patricia Vreugdenhil

Algemeen bestuurslid
Eigenaar van De Horsthoeve

Downloads

Download hier belangrijke documenten of bestanden. 

Vragen? Neem contact op

Bekijk de zorgboerderijen