Snel naar:

Zorgboerderijen en kwaliteit Omdat iedereen het beste verdient

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen moeten de leden van de vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf is in zijn oorsprong een agrarisch of groen bedrijf waar boerenwerk of werk in het groen geïntegreerd zijn in de zorg
 • De zorgboer levert een professioneel aanbod, onder meer door te werken volgens het Landelijke Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen
 • De zorgboer vindt het belangrijk dat zorgboeren in Overijssel samenwerken
 • De zorgboer is bereid om scholing te volgen en neemt deel aan activiteiten van de vereniging ter bevordering van zijn of haar professionaliteit
 • De zorgboer ondersteunt de vereniging via de jaarlijkse financiële bijdrage

Wat houdt het Landelijk Kwaliteitssysteem in?

Speciaal voor de zorgboerderijen is er een kwaliteitswaarborg ontwikkeld binnen de eigen sector. Dit systeem zorgt ervoor dat de kwaliteit op zorgboerderijen zichtbaar en meetbaar is. Punten die in het kwaliteitssysteem beschreven worden zijn:

 • profiel van de zorgboerderij
 • de zorgboer en de begeleider(s)
 • de begeleiding
 • dossiervorming
 • organisatie en beleid
 • scholing en ontwikkeling
 • actiepunten

Jaarlijks maakt de zorgboer een verslag ter evaulatie en waarin actiepunten worden verwoord ter verbetering van de kwaliteit van de zorgboerderij. Iedere drie jaar wordt op de zorgboerderij een audit verzorgd door een onafhankelijke, externe deskundige. Deze auditor toetst of hetgeen beschreven staat in het kwaliteitssysteem overeenkomt met de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij. Voor meer informatie en/of het aanvragen van het Kwaliteitssysteem 4.1 voor Zorgboerderijen wordt u doorverwezen naar de federatie Landbouw en Zorg.

Het keurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit

Klachtenreglement

Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht een klachtenreglement te hebben volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Een aantal zorgboerderijen werken hiervoor samen met een zorginstelling of hebben een eigen klachtenreglement. De federatie Landbouw en Zorg heeft een onafhankelijk landelijke klachtencommissie opgezet voor deelnemers van zorgboerderijen, die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Informeer hiervoor bij de betreffende zorgboer of klik hier voor meer informatie over de landelijke klachtencommissie zorgboerderijen.

Iedere zorgboerderij van onze vereniging heeft zijn eigen klachtenreglement en een brief waarin ze eenvoudig uitleggen waar je terecht kunt als je niet te tevreden bent. Deze brief is een handleiding waarin je kunt lezen wat je kunt doen. Je krijgt deze brief als je voor het eerst op de zorgboerderij komt en is te vinden op de site van de zorgboerderij.

Samen zoeken naar nieuw perspectief

Ondanks het keurmerk en alle professionele inzet kan het voorkomen dat zorg voor een deelnemer of cliënt in de knel komt. Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van zorgprofessionals voor expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief. Kijk op de website wat CCE voor jou kan betekenen.

Bekijk de zorgboerderijen