Snel naar:

Voordelen en voorwaarden van lid worden

Voorwaarde voor lidmaatschap

Onder een zorgboerderij verstaat de vereniging een onderneming die bedrijfsmatige activiteiten en zorgactiviteiten op hun bedrijf begeleiden onder andere door middel van het uitvoeren van activiteiten in de agrarische en groene sector. Voor de dienstverlening aan zorgvragers wordt een reële passende vergoeding betaald gebaseerd op een zorgovereenkomst met de deelnemer of de vertegenwoordiger van de deelnemer.

Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging, is het verplicht om de introductiecursus Zorgboeren te volgen. Deze wordt aangeboden door de Academie Lanbouw en Zorg. In bepaalde situaties zijn uitzonderingen hierop mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Betaling contributie

Voor de betaling van contributie maken we gebruik van automatische incasso. Ook dit is een voorwaarde van lidmaatschap.

Lidmaatschap VZO

Omdat we kwaliteit belangrijk vinden, verplichten we onze leden om binnen een jaar na lidmaatschap het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg te behalen  of volgens een hieraan gelijkgesteld kwaliteitskeurmerk te werken (bijvoorbeeld HKZ of ISO 9001)

Donateurs en kosten lidmaatschap

Kosten lidmaatschap VZO
Leden betalen jaarlijks maximaal € 300,-
Daarnaast wordt een bedrag rechtstreeks geïncasseerd door de Federatie Landbouw en Zorg voor het hanteren van het kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg.

Donateurs
Zorgboeren die niet willen en/of kunnen werken volgens het kwaliteitssysteem kunnen zich als donateur verbinden aan de vereniging. De kosten hiervan zijn €75,- per jaar. Donateurs kunnen deelnemen aan (niet huishoudelijke) activiteiten van de VZO, maar kunnen zich niet presenteren op de website.

Voordelen van het lidmaatschap

VZO is een vereniging van en voor Zorgboeren. We geven de vereniging vorm door ons te richten op een aantal speerpunten. In een soms onoverzichtelijke wereld, die elke dag lijkt te veranderen, is het belangrijk voor elkaar klaar te staan en elkaar te steunen. We hebben aandacht voor onze leden en bieden informatie en mogelijkheden tot groei. We brengen zorgboeren met elkaar in contact voor het uitwisselen van informatie en om van elkaar te leren. Maar ook vanwege alle ingewikkelde wet- en regelgeving hebben we elkaar hard nodig. We bieden een luisterend oor, beantwoorden vragen en wat we niet weten, zoeken we op. Of we verwijzen door naar wie het wel weet, bijvoorbeeld naar een adviseur, de Federatie of andere organisaties

Meld uw zorgboerderij aan Vul het formulier in

Zorgvorm
Status
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bekijk de zorgboerderijen