Intervisie/ Reflectie

Om je als professional te bekwamen bieden we je 4 x per jaar een mogelijkheid tot intervisie aan, van Mia Nijland. Ontmoet collega’s en leer van elkaar. Bestudeer en ervaar casussen uit de praktijk die jij en je collega’s zelf inbrengen! Je verkent hierdoor nieuwe methoden en technieken.
Het thema van 16 juni: overvragen en ondervragen van mensen met een (verstandelijke) beperking
Mail je input naar: mia@nijlandenkroes.nl

Data:
24 mrt, 16 juni, 15 sept. en 1 dec

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: The Ranch in Lemelerveld

Bekijk de zorgboerderijen