Intervisie/ Reflectie

Voor VZO leden.
Om je als professional te bekwamen bieden we je 4 x per jaar een mogelijkheid tot intervisie onder begeleiding van Mia Nijland. Ontmoet collega’s en leer van elkaar. Bestudeer en ervaar casussen uit de praktijk die jij en je collega’s zelf inbrengen! Je verkent hierdoor nieuwe methoden en technieken.
Mail je input naar: mia@nijlandenkroes.nl

Data 2024:

 • dindag 5 maart
  Thema: Onbegrepen gedrag.
 • woensdag 5 juni
  Thema: Inhoud en documenten m.b.t. methodische cyclus: Intake – Zorgplan – Evaluatie.
 • donderdag 5 september
  Thema: Inspraakmomenten.
 • maandag 25 november
  Thema: Nader te bepalen.

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Zorgboerderij The Ranch in Lemelerveld

Bekijk de zorgboerderijen